Hafengolem II: „Der Hafen muss weg!“, Feature short, 15:27 min., D 2011
director: Berndt Jasper, Starring: Jacques Palminger

Costume- and Mask design